युवामंञ्च : विषयगत खण्ड 2075

युवामंञ्च : विषयगत खण्ड 2075

युवामंञ्च : २०७५ असार : विषयगत प्रश्नोत्तर

बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, सुरक्षा निकाय र लोक सेवा आयोगका लागि आवश्यक विषयगत प्रश्नोत्तर १. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी के-कस्तो...

युवामंञ्च : २०७५ जेष्ठ : विषयगत प्रश्नोत्तर

खरिदार, तृतीय पत्रको नमूना प्रश्न र उत्तर पूर्णाङ्क : १००समय : २ घण्टा ३० मिनेट प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा "लेख्नुपर्नेछ। अन्यथा उत्तरपुस्तिका रद्द हुनेछ।...

नेपालको संविधानसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

नेपालको संविधानसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (नोटः उत्तरको मुनि धर्सा तानिएको छ) १. नेपालमा संविधानसभाबाट जारी भएको एक मात्र संविधानको नाम के हो ? (क) नेपालको संविधान (ख) नेपालको...

नायब सुब्बा, द्वितीय पत्रको नमुना प्रश्न र उत्तर

विषयगत-खण्ड नायब सुब्बा, द्वितीय पत्रको नमुना प्रश्न र उत्तर पूर्णाङ्क : १०० समय : २ घण्टा ३० मिनेट प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ।...

विश्वको भूगोलसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू

* विश्वका ७ महादेशमध्ये अफ्रिका महादेशमा सबैभन्दा धेरै देश रहेका छन् । * यूरोप महादेशमा कुनै पनि मरुभूमि छैनन् । *संसारका सबैजसो सभ्यता एसिया...